En länk mellan idrotten och näringslivet

Vi hjälper idrotten med att utveckla strategiskt viktiga hållbarhetsområden och forma arbetet så att det skapar förutsättningar för mer långsiktiga partnerskap med näringslivet – byggda på gemensamma drivkrafter i att vilja bidra till ett hållbart samhälle.

Strategi och utveckling

Vill du se hur det kan se ut?

Att identifiera prioriterade hållbarhetsområden är en viktig grund för att över tid kunna mäta och följa utvecklingen inom de områden din organisation identifierat som de viktigaste att arbeta med. Vi stöttar er i processen med att ta fram hållbarhetsstrategier, med en tydlig grund i väsentlighetsanalys.

Vill du se hur det kan se ut?

Hållbarhets­rapportering

Vill du se hur det kan se ut?

Att på ett transparent sätt visa vilken effekt din organisation har inom olika områden är en central del i ett hållbarhetsarbete. Vi är specialister på hållbarhetsrapportering för idrottsorganisationer och utgår från bland annat Global Reporting Initiative när vi skapar struktur för er rapportering. Vi hjälper er att förstå varför rapportering är viktigt och formar rapporten så att både intressenter och näringslivet ska kunna relatera till den.

Vill du se hur det kan se ut?

Granska hållbarhets­information

Det är många som vill mycket inom hållbarhetsområdet men ofta saknas möjlighet att följa upp det som sägs och görs. Avsaknaden av transparens i arbetet kan sänka trovärdigheten och därmed också affärsnyttan. Vi finns här för att säkerställa att det ni säger att ni gör faktiskt också görs. Extern validering av arbetet och en transparent redovisning av hållbarhetsinformation ger trovärdighet och bättre styrning.

Sponsringsstrategier

Sponsring av idrott är idag en viktig del av det sociala ansvarstagandet hos många företag. Vi hjälper ditt företag med att säkerställa att era sponsringsstrategier går i linje med företagets värderingar samt övergripande hållbarhetsstrategier. Vad behöver ni prioritera för att få ut maximalt av ert samarbete med idrott och övriga organisationer? Vi hjälper er också med hur ni kan rapportera på era sponsringsinitativ i er hållbarhetsrapport.