Vi tror på
idrottens kraft

10ere startades från en vilja att utveckla hur idrotten och näringslivet arbetar tillsammans för ett mer hållbart samhälle. Vi tror på idrottens kraft att göra skillnad i samhället men vi ser också behovet av ökad transparens, resultatuppföljning och ett hållbarhetsperspektiv som genomsyrar hela verksamheten. När detta finns på plats tror vi att att idrotten kan göra ännu större skillnad för ännu fler och samtidigt få en bättre plattform att bygga långsiktiga partnerskap.

Vilka är vi?

Vårt mångsidiga team har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhets-, jämställdhets- och marknadsfrågor inom idrott. Tillsammans med vårt breda nätverk kan vi skräddarsy ett starkt team med kompetensen du behöver.

Vad betyder hållbarhet för oss?

När vi pratar om hållbarhet utgår vi från de tre områdena; social, ekonomiskt och miljömässig hållbarhet. Vi tror på att vara genuin i sitt engagemang men vi vet också att alla inte kan göra allt. Att jobba strategiskt utifrån era specifika förutsättningar är viktigt för att lyckas i längden.

Hållbarhetsarbetet behöver genomsyra hela organisationen — därför arbetar vi alltid utifrån ett helhetsperspektiv och undviker små punktinsatser med begränsad effekt.

Vill du veta hur ni gynnas av att bli mer hållbara?

KONTAKT